İmge

Çoğu kişi bir başkasında kendi yarattığı imgeyi sever. Onun gerçekte kim olduğunu bilmez. Karşısındaki yabancı ve alışılmadık şeyler yaparsa imge zaman içinde kaybolur.